I Linti Insights undersökning är en sak tydlig: det är inte en sak som gör en arbetsgivare bra – det är många saker. När respondenterna ombads gradera vilka egenskaper de helst vill se hos en arbetsgivare fick följande saker i stort sett lika höga omdömen:

 • Eftertraktade/intressanta produkter och tjänster
 • Framgångsrika inom sin nisch
 • Hög etik och moral
 • Innovativ kultur
 • Stimulerande ledarskap
 • Stimulerande syfte

Med andra ord: ingenjörer vill ha en stimulerande, innovativ arbetsplats med hög etik och moral och som är framgångsrik inom sitt område.

När det gäller trivsel på arbetsplatsen rankas stimulerande uppdrag klart högst. Minst viktigt är internationella kontakter och resor, samt att arbetsplatsen är resultatdriven och har prestationsfokus.

Jämför man med rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads undersökning ”Employer Brand research 2021”, blir det tydligt att ingenjörer knappast avviker från arbetstagare i allmänhet. När de frågade om vilka saker som är viktigast när man väljer arbetsgivare, blev svaret följande:

 • Trevlig arbetsmiljö
 • Intressanta arbetsuppgifter
 • Balans mellan jobb och fritid
 • Anställningstrygghet
 • Attraktiv lön och förmåner

Slående lika, eller hur?

Dessutom: 47 procent av alla arbetstagare – ingenjörer inkluderade – upplever att det inte finns någon överensstämmelse mellan hur arbetsgivaren beskriver sig själv och hur det är att arbeta där.

Slutsatsen är enkel. Arbetsgivare måste leva upp till sina stora ord om innovativ arbetsmiljö, sina högtflygande ambitioner om att rädda världen och sina löften om flexibla arbetsvillkor. Annars synar arbetstagarna deras bluff och väljer någon annan – och ingenjörer är inget undantag.