I Linti Insights undersökning uppger över hälften att de bytt jobb de senaste två åren. Fler än 85 procent har bytt jobb de senaste fem åren. Och kanske allra mest slående: åtta av tio uppger att de planerar att byta jobb – en tredjedel av dem inom ett år.

Detta bekräftas av andra rapporter och undersökningar. I Stockholms Handelskammares rapport Stockholmsbarometern konstaterar man att antalet vakanser i hela Sverige har ökat med 95 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Och trenden är global. I Storbritannien var antalet vakanser i juli i år det högsta någonsin. I USA sa fyra miljoner anställda upp sig i april, vilket är den högsta siffran på 20 år. Enligt en studie från Microsoft planerar 41 procent av den globala arbetsstyrkan att säga upp sig i år.

Den stora frågan är naturligtvis varför. I Linti Insights siffror ges en fingervisning, nämligen den främsta anledningen till att man vill byta jobb. Det är inte att få högre lön eller att man vill ha mer kvalificerade uppgifter. I stället är det ”ett högre syfte” som anges som anledning.

I en artikel i amerikanska Wired, säger intervjupersonen Ashley att ”nedstängningen gav mig ett tillfälle att reflektera – och hjälpte mig att inse vad jag vill ha ut av mitt arbete. Jag vill ha ett jobb som passar mitt liv och som inte fjättrar mig vid ett skrivbord hela dagen, varje dag. Och om jag inte trivs, kan jag bara säga upp mig. Det finns massor av jobb därute.”

Tydligare än så blir det nog inte. I framtidens arbetsmarknad räcker det inte att erbjuda hög lön och AW med pingisbord. Framtidens arbetsgivare måste utmärka sig på andra sätt: vara flexibel, ödmjuk och leva upp till sina löften – på riktigt.