Vad är Linti Insights?
Linti Insights är en samlingsplats för dig som är verksam inom talent acquistion, rekrytering och employer branding. Syftet är att försöka minska gapet mellan arbetsgivare och arbetstagare för att motverka kompetensbrist och säkerställa att männiksor mår bra på jobbet.

Detta tror vi att vi uppnår dels genom att tillhandahålla en plats för informations- och kunskapsutbyte, för dig som jobbar med just dessa frågor. Vi tror också att vi kan bidra till en starkare arbetsmarknad med bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare genom att tillgodose våra användare med relevant data.
Alltför många beslut tas idag på felaktiga grunder – och det är kanske inte så konstigt när den data som vi menar borde utgöra en viktigt del av beslutsunderlaget har varit extremt otillgänglig. Det vill vi råda bot på!

Som medlem i Linti Insights får du tillgång till vår statistiksida, alla trendartiklar, all data och alla utgåvor av vår redaktionella sida Insikter.
Vi uppdaterar såväl data och som redaktionellt material löpande – allt för att du ska vara steget före i allt som gäller svenska ingenjörer.

Fyll i formuläret här nedanför för att skapa ditt gratis-konto.