LINTI INSIGHTS

HUR DET ÄR ATT LEDA INGENJÖRSTEAM UTAN ATT KUNNA TRÄFFA DEM I VERKLIGA LIVET

6 april, 2022 | Gästskribent

LINDA JARTSELL, SENIOR ENGINEERING MANAGER PÅ VOI. BERÄTTAR OM HUR DET ÄR ATT LEDA INGENJÖRSTEAM UTAN ATT KUNNA TRÄFFA DEM I VERKLIGA LIVET. OCH HUR PANDEMIN HAR PÅVERKAT VOI.


Du leder två team, med runt 20 ingenjörer och du började i juni förra året, mitt under pandemin. Hur många av dem har du träffat i verkliga livet?
– Jag har faktiskt träffat alla utom en, som sitter utomlands. Men jag hade lite tur också, för vi sågs utomhus i juni precis när jag började. Men det har funkat jättebra. Alla kan arbeta hemifrån och i våra produktteam har vi frontendare, backendare, apputvecklare, designers, testare och analytiker. Plus PO’s och PM’s förstås som också är en del av teamet.

Hur skulle du säga att pandemin har påverkat ert arbete?
– En sak man lätt glömmer är att Voi bara hade funnits i ett drygt år när pandemin slog till. Så under större delen av Vois existens har pandemin pågått. Det fanns inga invanda beteenden eller invanda processer. Vi är fortfarande i en fas där vi bygger upp ny struktur och nya processer. Det fanns inga gamla hjulspår. Dessutom låg vi redan då långt framme i teknologin, det fanns ingen gammal legacy som skräpade. Vi var digitalt mogna.

Kan du ge ett exempel?
– Ja, ett verktyg som heter Miro. Det är en som en oändlig digital whiteboard. Alla kan jobba i den samtidigt, det funkar jättebra att ha allt ifrån scrum-tavlor till workshops i det. Ingenjörerna sitter och kör sina tekniska diskussioner i det. En annan sak var att många ingenjörer ju vill köra mob-sessions, alltså sitter i en så kallad mob och programmerar tillsammans. Där har det också funnits ett sätt. Det finns speciella plug-ins till IDE:s som möjliggör att flera personer kan sitta i samma kodbas och redigera i realtid. Allt det här kommer vi att behålla.

Många vittnar om att kaffemaskinssnacket och de oplanerade mötena bidrar till en mer innovativ kultur. Har du märkt att innovationstakten gått ner? Eller är det tvärtom?
– Personligen saknar jag kaffemaskinen och den input man får från andra där. Jag har löst många utmaningar vid just kaffemaskinen. Och vi jobbar ju mycket med innovation och vi tror på att innovationen ska komma från de anställda i teamen. Vi har till exempel ”hack days” en gång i kvartalet, där alla anställda får komma med idéer och jobba med sina projekt. Inom teamen har vi ”lab days” en dag varje sprint eller två gånger i månaden om de inte jobbar i sprintar. Då får de i teamen jobba med saker som intresserar dem och egna idéer. Det har funkat jättebra, men det är klart att det är många som saknar den sociala dimensionen av det. Samtidigt är det många som tycker att de nu kan fokusera på ett helt annat sätt.

Hur har det varit att leda i den här situationen?
– Man har varit tvungen att ställa om på många sätt. Att ses och prata digitalt är en helt annan sak. Det har gjort det extra viktigt att vara närvarande som ledare. Att verkligen ha de där känselspröten ute på ett annat sätt än förut. Jag har lagt mycket mer tid än förut på att prata med alla anställda. Kolla hur de mår, vad de behöver för hjälp och hur jag kan supporta dem. Det har blivit ännu viktigare nu, när man inte sitter i samma rum och får en annan känsla för hur folk mår.

Har det till och med fungerat bättre än annars under pandemin?
– Både ja och nej. Många tycker att det har blivit riktigt bra, medan andra verkligen har behov av den här sociala kontakten.

Har själva Vois tjänst påverkats av pandemin på något sätt?
– Delade elsparkcyklar fick ett rejält genomslag under pandemin eftersom många hittade ett nytt sätt att resa distansierat i städer. Det snabbade på en redan pågående omställning till delad mikromobilitet som vi kommer se fortsätta växa. Med delade lätta fordon ökar möjligheterna till bilfritt resande, vilket bidrar till att städer når sina hållbarhetsmål. För Vois del har vi sett en exponentiell tillväxt de senaste åren. Under 2021 växte vi från drygt 400 till 1000 anställda. Vi har idag mer än sex miljoner användare som tillsammans tagit över 100 miljoner resor, varav en betydande majoritet skett sedan pandemin startade. Fler och fler människor använder vår tjänst och vi ser fram emot att fortsätta driva på för mer hållbart resande i städer.